بنام خدای پذیرنده سپاس ها

بارالها،به فراوانی قطرات باران از تو سپاسگزارم که آسمان قلبم را ماُوای ابرهای شکرگزار قرار داده ای.

اگر شما هم مثل من دوست دارید از روحیه جوانمردانه"نمک گیرشدن "منعم حقیقی خود(خداوند رحمن و رحیم)لذت ببریید ،بیاییدسپاسگزاری رااز اشیاء بی جان شروع کنیم .

برای مثال:

از پتوی نرم ،لطیف وسبکی که دراین هوای سرد روی بدنم می کشم ،بسی سپاسگزارم.

از صفحه نمایش تلویزیونم بی نهایت سپاسگزارم که همه جوری (صوتی و تصویری )به من حال میدهد.

دستان سرد یخچالمان را به گرمی می فشارم که خوراکی هایمرا جوان(تازه) نگهدارمیدارد.

از لباسشویی تمام اتوماتیکم متشکرم که با کمک همشیره اش (اطو خانم) لباس هایم را عین روز اول خوش بومیکند.

از اجاق گاز آشپزخانه ام خیلی ممنونم که برای مهیا نمودن غذایم شعله های آتش را به جان می د.

از لب تابم هم سپاسگزارم که همیشه همراهم بوده و مرادر خلوت با افکارم تنها نمی گذارد.

از کتاب قرآنم خیلی خیلی متشکرم که هدایت مرا ضمانت کرده است.

ازدودکش بخاری اتاق خوابم هم بی اندازه سپاسگزارم که نفس هایم را از مرگ خاموش بیدار می کند.

با تکرار این جملات در وهله اول فرهنگ حرمت نگهداشتن اشیاءرا در ذهنمان ایجاد می کنیم .و مثل بعضیها که به وقت از کوره در رفتن اسباب منزل را میشکنند عمل نمی کنیم.

در ثانی با آنها زندگی میکنیم وازوجودشان برکت میگیریم و لذت میبریم.

شایدبرای شما هم اتفاق افتاده باشد که از چیزی زیاد تشکر کرده باشید و نتایج رضایت بخشی هم از ان گرفته باشید.

من خودم بارها و بارها از ماشینم تشکرکرده ام ودرعوض اوهم خوش رکاب بوده و کمتراز همسن و سالانش مرا اذیت کرده است.

ان شاء الله در هفته های آینده که این تمرینات ملکه ذهنمان شد سراغ گام دوم شکر گزاری از ..... می رویم.

ماس دعا(نوشته مجید جافری از م آباد لرستان)