هفته گذشته برنامه ای برای پیمایش از دره و آبشار های وشان شاهان دشت اجرا کردیم . دوست خوبم نیما اسکندری گزارش برنامه را نوشته ( http://www.dobisel. /post/129 ) و من تنها به گزارش تصویری برنامه اکتفا می کنم ...

تقدیم به نگاه دوستان :

فرود اول به از فرود آ !


شرایط برای شستن تجهیزات مهیاست !


درب مخفی قلعه ملک بهمن با پله های ترسناکش ...


یک نفس عمیق ...


یکی از زیباترین منظره هایی که در طبیعت دیدم زیر همین آبشار قوسی شکل بود ...


چیزی به ذهنم نمیرسه ....


روشن در انتظار ...


فرود طولانی آ و ...


نفرات برنامه : مسعود عسگری ، نیما اسکندری ، روشن قوامیان ، عرفان و فواد رضاپور

ع ها از : فواد رضاپور ...

با تشکر ویژه از نیما به خاطر برنامه ریزی عالی این برنامه ...