یکی از مخاطبین وبلاگ سوالی را مطرح کرده است به شرح ذیل

"بر روی پلاک گیرب های مجموعه ما روغن نوشته شده روغن مینرال با ویسکوزیته 220. اشتباها روغن های بهران بردبار 220 ps یداری شده است. آیا استفاده از این روغن پایه سینتتیک به عنوان سرریز امکان پذیر است؟ آیا می توان کل روغن گیرب را با این این روغن پایه سینتتیک تعویض نمود؟
و اینکه تفاوت بهران بردبار 220 با بهران بردبار f220 در چیست؟"

پاسخ آن را در ادامه بخوانید