برندگان دوره اول قرعه کشی کارت شارژمای دیزاین

به هر یک از برندگان کارت شارژ 5000 تومانی تعلق گرفت

مریم(5 تومان کارت شارژ ایرانسل)
محمد(5 تومان کارت شارژ ایرانسل)
آرزو جون(5 تومان کارت شارژ ایرانسل)
عشقم مای دیزاین(5 تومان کارت شارژ همراه اول)
گلی خانوم (5 تومان کارت شارژ همراه اول)