آغاز هفته پژوهش از امروز یک هفته با شعار «پژوهش، فناوری، عزم ملی و رویکرد جهانی»
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۱