رجب طیب اردوغان، نخست ترکیه ، با ب اکثریت آرا در یک کارزار سخت و نفس گیر انتخاباتی، نخستن رئیس جمهور این کشور از طریق آرای مستقیم مردم و دوازده همین رئیس جمهور متوالی ترکیه جدید گردید. ب (یکشنبه ۹۳/۵/۱۹) دیر هنگام و بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات، که از پیروزی مورد انتظار و قاطع اردوغان و حزب گرای عد و توسعه، در دور اول و با تفاوت چشمگیر با دو رقیب دیگرش حکایت می کرد، معاون این حزب در نخستین واکنش اظهار داشت که این پیروزی بر اساس صدفه و اتفاق رخ نداده است بلکه محصول برنامه ریزی دقیق و سالیان دور و دراز تلاش و خدمت بوده است!