ی پزشکان و ان از مرکل صدر اعظم آلمان پرسیدند:چرا در آلمان حقوقشان با معلمان ی ان نیست؟ مرکل جواب داد:چطور می شود حقوقتان از افرادی که شما را تربیت کرده اند بیشتر باشد. از مسئول با شخصیت! کشورمان پرسیدند:چرا حقوق معلمان از سایر کارمندان کمتر است؟ گفت:آموزش و پرورش درآمد زا نیست و طرح افزایش حقوق معلم بار مالی دارد. مقایسه با شماست.البته ی نیست که به ایشان بگوید آخه … مگه کار خودت درآمدزاست که چندین میلیون حقوق می گیری.یا مثلا کار نمایندگان مجلس و… درآمدزاست که ده برابر ما فرهنگیان حقوق میگیرند؟واقعاً خودمونیم ها بد جایی گیر کردیم.پروردگارا جواب این همه ظلم و زور و جور و ستم و بی عد ی را به تو سپردیم.