خبرگزاری فارس: گلایه فرهنگیان از نحوه پرداخت حقوق و د شدن ارزشی به نام «معلمی»

خبر24:فرهنگیان بارها از تفاوت دریافتی خود با سایر کارمندان ت گلایه د و نسبت به نظام پرداختی خود معترض بودند اما این گلایه متفاوت تر است؛ امروز فرهنگیان از چیز دیگری حرف می زنند و آن، د شدن ارزش و حرمتی به نام «معلمی » است.