حمیدی-معاون آموزش ابت آموزش و پرورش شهر تهران

خبر24:معاون آموزش ابت آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در تقویم اجرایی مدارس، پیش بینی های لازم در خصوص تعطیلات غیرمترقبه اعم از آلودگی هوا صورت پذیرفته است گفت: به همین خاطر مشکلی برای جبران این عقب افتادگی ها نداریم و از قبل به آن شیده بودیم.