قابل توجه اعضای باشگاه و دوستانی که در همایش دره نوردی ، دره نوردان استان اسان شرکت ند .
به منظور انجام عملی مباحث آموزشی که در همایش دره نوردی تدریس شد و تدریس تکنیک های جدید، برنامه های زیر برگزار می گردد:
1- آموزش عبور از رودخانه و آشنایی با جریان های آبی - مدرس آقای جلوانی
2- پیمایش تنگ دم اسب
3- پیمایش دره سجک
4- پیمایش دره پا قلعه

مدت اجرای برنامه : 5.5 روز
زمان حرکت : پنج شنبه مورخ ۱۸/۲/۹۳
زمان بازگشت : مورخ ۲۲/۲/۹۳
منطقه : اصفهان و شیراز

علاقه مندان جهت ثبت نام و شرکت در برنامه با س رست برنامه (آقای رضا قاسمی) تماس بگیرند.