بابت منشور حقوق شهروندی ممنونتیم ...

ولی مسئله اینه که ما خودمون اینا رو خوب میدونم ...

فقط روش های احیای حقوق شهروندیمونو بلد نیسیم ...

اگه میشه اونو برامون بفرست ... مرسی اه !

*************************************************************

سالها بعد در تاریخ می نویسند ...

در گذشته انی بودن که روغن بدون پالم برایشان یک اصل نبود ...

بلکه یک آپشن بود ... منتی که تولید کننده ی روغن بر سرشان می گذاشت ...

*******************

روزی شیخ حسن ... رضی الله عنه را سه فرزند رسید ...