یادمون باشه :

یه کوهنورد خوب، همیشه بیشتر از خودش نگران همنوردشه...

مصرف کم آب در کوهستان باعث بروز مشکلات زیر می شود:


• افزایش خطر آسیب سرمایی


• افزایش خستگی


• افزایش اختلال در تصمیم گیری درست


• افزایش بروز بیماری ارتفاع زدگی ناشی از کمبود ا یژن


میزان نقطه جوش آب در ارتفاعات:


• افزایش فشار هوا باعث افزایش نقطه جوش و کاهش فشار هوا باعث کاهش نقطه جوش آب می گردد

. به طور مثال در ارتفاعات بالا و قله ها، آب در دمای پائین تری جوش می آید.


[توجه: بهتر است در ارتفاعات، آب را برای مدت بیشتری حرارت داد تا دمای آن پس از جوشیدن،

به حد کافی برای از بین بردن موجودات میکروسکوپی رسیده باشد.]