رسانه خبری امنیت اطلاعات :آژانس امنیت ملی ایالات متحده (nsa) یک ابزار امنیت شبکه را برای ت و بخش های خصوصی منتشر کرده است. این ابزار برای کمک به امنیت شبکه ی این سازمان ها در برابر حملات اینترنتی در نظر گرفته شده است. این ابزار systems integrity mana ent platform یا به اختصار simp نام دارد و در حال حاضر از طریق کد متن باز به اشتراک گذاشته شده در وب گاه گیتهاب در دسترس عموم است.