در ویندوز 10 به مانند ویندوزهای قبلی، کلید win نقش اساسی را در کلیدهای ترکیبی و میان بر ایفا می کند. در ذیل لیست کامل کلیدهای میان بر ویندوز 10 با استفاده از دکمه ی ویندوز را مشاهده می کنید:

win: نمایش منوی استارت
win+i: گشودن پنجره ی تنظیمات
win+x: گشودن منوی administrator در پایین سمت چپ صفحه ی نمایش
win+a: باز مرکز اطلاعیه ها
win+tab: نمایش تمام پنجره های باز
win+ctrl+d: ساخت یک دسکتاپ مجازی جدید
win+ctrl+f4: بستن دسکتاپ مجازی فعال
win+ctrl+دکمه ی جهت دار چپ: رفتن از یک دسکتاپ مجازی به دسکتاپ مجازی دیگر در سمت چپ
win+ctrl+دکمه ی جهت دار راست: رفتن از یک دسکتاپ مجازی به دسکتاپ مجازی دیگر در سمت راست
win+q: جستجو با کورتانا
win+h: گشودن پنجره ی به اشتراک گذاری تصاویر یا ارسال با ایمیل
win+g: باز نوار بازی و یا تهیه ی تصویر از صفحه ی نمایش
win+k: دسترسی به دستگاه های صوتی و ابزار نمایش بی سیم
win+ctrl+f: جستجوی کامپیوترها
win+pause: نمایش پنجره ی properties system
win+d: نمایش دسکتاپ
win+m: کوچک تمام پنجره های باز
win+shift+m: بزرگ مجدد پنجره های کوچک شده
win+e: باز فایل ا پلورر
win+l: قفل کامپیوتر یا تغییر کاربر
win+r: گشودن پنجره ی run