به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از افراد خاندان حاکم امارات از حادثه ترور در پا تان جان سالم بدر بردند.

شیخ سیف بن زاید بن سلطان آل نهیان، معاون نخست و کشور در میان این افراد بود که برای شکار هوبره به پا تان سفر کرده بودند.

به گفته پلیس پا تان، افراد مسلح با تیراندازی به سوی کاروان خودروهای خاندان حاکم امارات، دو دستگاه خودروی آنها را ت یب د.

به گزارش رسانه های پا تان، پلیس گفت: ۱۰ فرد مسلح که سوار بر موتورسیکلت بودند با احاطه شیخ سیف بن زاید و همراهان وی به سوی آنها تیراندازی د اما با تیراندازی متقابل محافظان هیئت اماراتی پا به فرار گذاشتند.

در پی این حادثه، پلیس پا تان این منطقه را محاصره و ت در شهر پنجگور صحت وقوع آن را تایید کرد.

در عین حال جبهه لیبراسیون بلوچستان که از فعالیت منع شده است، مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

گفتنی است شکار هوبره با استفاده از شاهین یکی از مشخصات برجسته روابط پا تان با کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است و سالانه بسیاری از شیوخ ثروتمند عرب در فصل زمستان برای صید پرندگان مهاجر به ای بلوچستان پا تان سفر می کنند.