با همه گیر شدن استفاده از تلفن های همراه، باجه های تلفن عمومی در سطح ا دیگر کارایی ندارد، اما در لندن از این باجه ها استفاده جالبی می شود.

به گزارش بی .بی .سی، شش باجه تلفن عمومی لندن تا به حال ایستگاه هایی برای شارژ تلفن های همراه شده اند. این سرویس رایگان که به نام سولار با یا اتاقک خورشیدی نامیده می شود، از انرژی خورشیدی برای شارژ موبایل ها استفاده می کند. در هر ایستگاه چند کابل شارژ وجود دارد که متناسب با انواع تلفن های همراه بوده و دارندگان موبایل که در انتظار شارژ شدن تلفن خود هستند، می توانند از طریق مانیتوری که در آنجا قرار دارد، به تماشای تبلیغات بپردازند تا تلفن شان شارژ شود. سولار با می تواند در روز بیش از صد تلفن را شارژ کند. گفتنی است از زمان ارائه این سرویس، در مدت یک ساعت شش نفر از این سرویس استفاده می کنند که نشان دهنده وم ارائه چنین خدماتی در سطح شهر است. ایده این کار را دو دانشجوی رشته جغرافیا ارائه داده اند.