راهی نمایش "شله پزان" به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه

(سمنان - شهریور 1393)

کارگردان : پویان عطایی

نویسنده : مهدی نصیری

دستیار کارگردان : مرتضی خانجانی - سعید مصلحی

بازیگران :

رحیم ملکی-زهرا دشتی-مرتضی خانجانی-مریم دوستی-پویان عطایی-مینا حدادایان-سعید مصلحی

طراح گریم : سعید مصلحی

دستیار صدا و نور : مریم ابوطالبی