برنامه کوهپیمایی گروه تاریخ در روز 1392/9/29

با توجه به برنامه شاهنامه خوانی شب گذشته و طولانی شدن آن ساعت 8 صبح از محل فرهنگ سرای سیمرغ حرکت آغاز و ساعت هشت و نیم در عیش آباد از مینی بوس پیاده شده و از ارتفاعات سمت راست به سمت صومعه حرکت کردیم ساعت 12.5 برگشت به نیشابور