با سلام همانطور که گفته بودیم سرمای تداوم دارد صبح امروز یخبندان در کل استان حاکم بود و آمار کمینه دماهای صبح امروز چهارشنبه 1 دی ماه رو ملاحظه میکنید و باز ورزقان رکورد دار با کمینه دمای 27-

 ردیف

 نام شهرستان

 کمینه دما 1 دی

 ردیف

 نام شهرستان

 کمینه دما 1دی

 1

 ورزقان

 27-

 10

 سهند

 13-

 2

 سراب

 21-

 11

 جلفا

 13-

 3

 بستان آباد

 19-

 12

 مراغه

 9-

 4

 هریس

 16-

 13

 بناب

 9-

 5

 مرند

 16-

 14

 میانه

 8-

 6

 تبریز

 15-

 15

 عجب شیر

 8-

 7

 چاراویماق

 15-

 16

 کلیبر

 8-

 8

 شبستر

 14-

 17

 ملکان

 7-

 9

 اهر

 13-

 18

 ........

 ......

اما امروز و فردا هم سرما ادامه دار هست و از ... افزایش دما شروع خواهد شد

اما پیش آگاهی 2 درباره موج شنبه باید بگم که نقشه های امروز اندکی تضعیف داشتن و سیستم سرد نیست و شدت آن نیمه جنوبی استان هست و درباره این سیستم یا فردا یا ... پست کاملی خواهیم داشت ان شاالله