« اطلاعیه »

سطح بندی جدید مسابقات مدارس

مسابقات ژیمناستیک مدارس پسرانه طبق سطح بندی جدید برگزار خواهد شد. بنابر اعلام دبیر انجمن ژیمناستیک مدارس استان اصفهان،

مسابقات در پایه های اول تا سوم به صورت جشنواره و پایه های چهارم تا ششم رقابتی خواهد بود.

کلاس های اول سطح fig 1 در دو وسیله زمینی و پرش ک

کلاس های دوم سطح 1 در چهار وسیله زمینی، پرش ک، دارحلقه و مینی ک

کلاس های سوم سطح 1 در شش وسیله

کلاس های چهارم سطح 2 fig در 6 وسیله

کلاس های پنجم سطح 3 fig در 6 وسیله

کلاس های ششم سطح 3 fig در 6 وسیله

زمان برگزاری مسابقات شهرستان نیمه دوم اسفند خواهد بود.