« گزارش »

30 آذر، جشن روز ملی ژیمناستیک و شب یلدا

به همت هیات ژیمناستیک، جشن روز ملی ژیمناستیک در سالن خانه ژیمناستیک شهرستان برگزار گردید. در این مراسم مهمانانی از اداره آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان به همراه ژیمناست ها و خانواده هایشان حضور داشتند.

پس از تلاوت قرآن و سرود ، سعید حلاج باشی درباره نقش ورزش و اهمیت ژیمناستیک مطالبی بیان نمودند. سپس گروه ایروژیم برنامه زیبایی را اجرا نمودند. در ادامه گروه سرود دبیرستان ناشنوایان سرود زیبایی را به نمایش درآوردند. سپس هنرمند دسال خانم زیارتی دف و ضرب نواختند. در ادامه ژیمناست های پیشرفته برنامه روی اسباب شش گانه را اجرا نمودند. پس از پذیرایی به تمام مربیان تقدیرنامه و ژیمناست ها گواهی اهدا گردید.

ضمناً آقای قاسم کوهی و آقای بهرام کاظمی، زحمت اجرای این مراسم را بر عهده داشتند.