نتایج آزمون مدارس استعداد درخشان

پایه هفتم

پایه اول متوسطه (دوره دوم)

نتایج آزمون مدارس نمونه تی

پایه هفتم

پایه اول متوسطه (دوره دوم)

با تشکر از مسئولین! که امسال دیگه مثل پارسال، وسط امتحان های ترم دوم نتیجه رو اعلام ن !