شهردار منطقه سه تبریز از شروع به کار کمپین " نه به سیگار، مشروبات الکلی و " در پارک بانوان مشروطه خبر داد.

پرویز عباس نژاد گفت: با توجه به جامعه آماری که نشان از گرایش جوانان و بانوان به مصرف مشروبات الکلی و دارد کمپین " نه به سیگار، مشروبات الکلی و " همزمان با سطح شهر تبریز در پارک بانوان مشروطه منطقه 3 نیز شروع به فعالیت کرده است.

وی گفت: این کمپین با هدف ایجاد انگیزش به گونه ای اثر بخش و متفاوت با شیوه های مرسوم با توجه به رغبت نگران کننده جوانان و بانوان به مصرف سیگار و قرص های آرامبخش برگزارشد.

شهردار منطقه سه تبریز گفت: یکی از اه مهم و اساسی اجرای این طرح، خلق و آفرینش ی پویاست که طرز فکر " نه به سیگار و " را به افکار عمومی تزریق نماید.