شهردار منطقه سه تبریز از شروع به کار کمپین " نه به سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر " در پارک بانوان مشروطه خبر داد.

پرویز عباس نژاد گفت: با توجه به جامعه آماری که نشان از گرایش جوانان و بانوان به مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر دارد کمپین " نه به سیگار، مشروبات الکلی و مواد مخدر " همزمان با سطح شهر تبریز در پارک بانوان مشروطه منطقه 3 نیز شروع به فعالیت کرده است.

 

وی گفت: این کمپین با هدف ایجاد انگیزش به گونه ای اثر بخش و متفاوت با شیوه های مرسوم با توجه به رغبت نگران کننده جوانان و بانوان به مصرف سیگار و قرص های آرامبخش برگزارشد.

 

شهردار منطقه سه  تبریز گفت: یکی از اه ... مهم و اساسی اجرای این طرح، خلق و آفرینش ... ی پویاست که طرز فکر " نه به سیگار و مواد مخدر " را به افکار عمومی تزریق نماید.