از جزئیات ترور جان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور چقدر اطلاع دارید؟ چه انی در این ترور نقش داشتند؟ انگیزه عوامل این ترور چه بوده است؟ آیا باز هم پای خیانتی دیگر از صهیونیست ها در میان است؟ با گزارش ویژه مشرق همراه شوید...

.....................................
دوستان این مطلب رو در آدرس زیر مطالعه کنید ... جالبه :
باز خوانی یک حادثه ی قدیمی اما مبهم و بی نهایت مرموز

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/265608/%da%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81-%da%a9%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d8%aa-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%b9%da%a9%d8%b3