دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: لایحه ای که از سوی ت تقدیم مجلس شد توسط کارگروه کاهش آلودگی هوا در کلان ا تنظیم شده بود اما دیدگاه آموزش و پرورش در اصلاح تقویم آموزشی صرفاً از این منظر نیست.