انتخاب روغن موتور مناسب یرای موتور های دیزلی:

در کامیون ها و اتوبوس ها، استفاده از موتورهای دیزلی چهارزمانه و دوزمانه بسیار مرسوم است. اگر موتور اتوبوس ها و کامیون ها بنزینی باشد همان روغن های مورد استفاده در اتومبیل های سواری پیشنهاد می شود. به منظور بهتر روشن شدن موتور و کم شدن مصرف سوخت، روغن های با گرانروی sae 15w-40، sae 20w-40 و sae 20w-50 بیشتر استفاده می شود. برای موتورهای دیزلی که در حال حاضر وجود دارند بسته به مدل موتور و نوع طراحی آن توصیه می شود از روغن هایی با سطح کیفیت cf به بالا استفاه شود.

در ماشین آلات کشاورزی و پیمانکاری از موتورهای دیزلی، بنزینی و گازسوز استفاده می شود. ممکن است در بعضی موارد موتور دو زمانه بنزینی نیز برای بعضی مصارف استفاده شود. به طور کلی باید گفت روغن های پیشنهادی برای کامیون ها و ماشین های کشاورزی ی ان است و بسته به اینکه موتور دیزلی، بنزینی و یا گازی است و همین طور برحسب معمولی و یا شارژ بودن آن (در صورت دیزلی بودن) باید روغن مورد نظر را از جداول سطوح کیفی انتخاب کرد. برای ماشین آلات پیمانکاری نیز که دامنه وسیعی از موتورها را شامل می شوند (از موتورهای دوزمانه بنزینی کوچک گرفته تا موتورهای بنزینی و دیزلی بسیار بزرگ مورد استفاده در جرثقیل ها و دستگاههای حفاری). روغن های مورد استفاده با توجه به نوع موتور و توصیه شرکت های تولید کننده این تجهیزات (حداقل سطح کیفی روغن مورد نیاز دستگاه) انتخاب می شوند.

موتورهای مورد استفاده در قایق ها از نوع دوزمانه بنزینی است زیرا این موتورها نسبت به وزنشان قدرت زیادی دارند. در این موتورها روغن با سوخت مخلوط می شود. بنابراین بهتر است از روغن های بدون خا تر در این موتورها استفاده کرد. درجه های گرانروی sae 30 و sae 40 درجه های گرانروی مناسبی برای روغن این موتورهاست.

به طور کلی انتخاب روغن مناسب برای موتور بستگی به نوع موتور، نحوه ی کارکرد و همچنین سوخت آن دارد. کیفیت روغن مناسب برای هر موتوری توسط سازنده ی آن اعلام می شود.