به گزارش تسنیم، محمود حسینی در این باره اظهار داشت: ثبت نام آزمون ورودی مدارس نمونه تی دوره اول و دوم متوسطه و فنی و حرفه ای از ۳۰ فروردین آغاز و تا ۱۵ اردیبهشت ادامه خواهد داشت. آزمون ورود به مدارس نمونه تی ساعت ۹ صبح روز ۲۳ داد برگزار می شود.

وی درخصوص شرایط دانش آموزان برای شرکت در آزمون ورودی مدارس نمونه تی افزود: دانش آموزانی که از پایه ششم به دوره متوسطه اول می روند باید دارای معدل کل ۱۶ باشند. همچنین دانش آموزان پایه سوم راهنمایی که به دوره متوسطه دوم و فنی و حرفه ای می روند باید معدل ۱۵ داشته باشند. البته برای ثبت نام دانش آموزان در آزمون ورودی مدارس نمونه تی معدل نوبت اول ملاک عمل قرار می گیرد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران بیان کرد: سوالات آزمون ورودی به مقطع متوسطه دوم ۷۰ درصد از کتب پایه سوم راهنمایی و ۳۰ درصد از پایه دوم راهنمایی است همچنین سوالات آزمون ورودی به دوره متوسطه اول (راهنمایی) ۷۰ درصد از پایه ششم ابت و ۳۰ درصد از پایه پنجم ابت است.

حسینی درخصوص توسعه مدارس نمونه تی در شهر تهران گفت: در تمام مناطق ۱۹ گانه آموزش و پرورش تهران یک دبیرستان نمونه تی دخترانه و پسرانه داریم که این تعداد متناسب با جامعه دانش آموزی است بنابراین در سال جدید مدارس نمونه تی توسعه نمی یابد. مدارس نمونه تی بر اساس شاخص هایی انتخاب شده اند و حرکت آن ها نیز باید بر اساس این شاخص ها باشد بنابراین هر سال این مدارس را ارزشی می کنیم تا از شاخص های تعیین شده قصور نکنند.