آموزش و پرورش گفت: تا چند روز دیگر اسامی بیش از 12 هزار نفر را به فرهنگیان معرفی می کنیم. به گزارش سرویس خبر باشگاه معلمان جوان به نقل از خبرگزاری پاناعلی اصغر فانی در پاسخ به این پرسش که برای سال تحصیلی جدید فرهنگیان چه تعداد دانشجو معلم جذب می کند، گفت: امسال در فرهنگیان 12 هزار نفر دانشجو معلم جذب داریم. وی افزود: تا چند روز دیگر اسامی بیش از 12 هزار نفر را اعلام می کنیم که مراحل گزینش آن ها در آموزش و پرورش صورت می گیرد و در بهمن ماه وارد می شوند. وی درباره اعلام خبر خوش آموزش و پرورش برای فرهنگیان، ادامه داد: آموزش و پرورش در ت تدبیر و امید درست کار می کند. برای مهر سال آینده در حال برنامه ریزی برای ارائه خدمات بیشتر به فرهنگیان هستیم. فانی گفت: مشی من این نیست که این برنامه ها را اعلام کنم، خود فرهنگیان به امید خدا در آتی از این اخبار مطلع می شوند. وی در خصوص بیان یک پیام ویژه برای دانش آموزان، ادامه داد: دانش آموزان بدنه اصلی آموزش و پرورش هستند و باید نسل جوان را برای جامعه تربیت کرد. آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از اه ی که آموزش و پرورش دنبال می کند، تربیت اجتماعی دانش آموزان است