سامانه جدید مدیریت کتابخانه های عمومی کشور با آدرس      http://www.samanpl.ir/   درکتابخانه های شهرستان  راه اندازی شد.

این سامانه قابلیت های ویژه ای را داراست که امکان درخواست ثبت نام (بدون پر ...  فرم )از خارج از کتابخانه را از طریق پیام فراهم می کند.