❤️پاتوق دخترای شرقی❤️

پست های وبلاگ ❤️پاتوق دخترای شرقی❤️ در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

وقتی که ....
از من چه میپرسی!!!؟؟؟؟؟؟

 

حالم؟!!!!!!!!!!!!!!!! ... هه.....

 

خوش نیست!


وقتی که یادت می رود از تا ... ی پیاده شوی


وقتی که یادت نرفته اما حتی توانایی آن را نداری که به راننده بگویی

 

بایستد.


وقتی که تنها با شنیدن صدای بوق ممتد یک ماشین می فهمی درست

 

وسط خیابان راه می روی.


وقتی که تمام شب را ؛ نه از ترس و نه از سرما ، بر خود می لرزی 

 

وقتی که یادت میرود هستی وقتی که یادت میرود که ادمی... 

 

وقتی که تمام کمدت پر شده از پیراهن سیاه...

 

 وقتی که یادت نمیاد چگونه بخندی...

 

وقتی که ....


وقتی که ....


خوب معلوم است که یک جای کار می لنگد! آره..........

 

حالم؟! ... نه! اصلا خوش نیست!!!

ع ... و تصویر

 

برچسب ها : وقتی که .... - یادت ,یادت میرود
●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

 ●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ…♥●••

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ…♥●••

••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ…♥●••

••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ

ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ

ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ…♥●••

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ. .♥●••

••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی…♥●••


p ... o-love (64)

برچسب ها : ●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●•• - ♥●•• ,••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﻭ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ,ﺧﻮﺩﺕ ,••●♥ﺣﺲ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿ
جوکه،بخونیدش،باحاله...

دو تا دختر، یکی خیلی خوشگل یکی خیلی زشت میرن تو یه شرکت

 

واسه مصاحبه ...
 

مدیر شرکت یه نگاه بهشون میندازه و میگه: قیافه اصلا برای من

 

مهم نیست، مهم فرهنگ و علم شماست.


از خوشگله میپرسه: جمعیت ایران چند نفره ؟

 

میگه: هشتاد میلیون.

 

مدیر میگه آفرین، درست جواب دادی.


رو میکنه به زشته میپرسه: خوب این هشتاد میلیون رو یکی یکی

 

نام ببر!

 

خخخ

برچسب ها : جوکه،بخونیدش،باحاله... - میگه ,هشتاد میلیون
:(
-قـرص بـرنج؟
 
+ن: )
 
-سـیانور؟
 
+گرونه: )
 
-دیـازپام؟
 
+احتمال بـرگشت داره: )
 
-سیانی پتاسیـم؟
 
+دردسـر خـ ... داره: )
 
-سقوط از بلنـدی؟
 
+احتمال زنده بودن و قطع نـخاع داره: )
 
-تـیغ؟
 
+بازم احتمال برگشت داره و بـدنامی: )
 
-صـبر کن
 
+چـرا؟
 
-خـاطره ها کارشونو میکنن: )
 
http://s8.picofile.com/file/8273789318/500x527_1459776642609070.jpeg
 
برچسب ها : :( - احتمال
زن هـــا و مردهـــا
زن و مرد دعواشون شد!


باهم قهرن!


باهم حرف نمیزنن!


حتی به هم نگاه هم نمیکنن!

صدای زنگ تلفن:


زن گوشی رو برمیداره.


مرد میشنوه که دوستای زن به است ... دعوتش ... !

مردباخودش فکر می کنه:


کاش همین الان قبول کنه و بره، تا چندساعتی تنها باشم

 

وآروم شم!صدای زنگ تلفن:


مرد گوشی رو برمیداره.


زن میشنوه که دوستای مرد برای دیدن فوتبال دعوتش

 

... !

زن با خودش فکر میکنه:


کاش قبول نکنه. کاش نره. کاش همین الان بیاد پیشم و بگه:

میدونم ازم دلخوری. واسه همین نمیرم تا با هم باشیم و اگه

ناراحتت ... از دلت در بیارم.
 
مردها برای آروم شدن نیاز به خلوت دارن.

زنها برای آروم شدن نیاز به حمایت.

http://s9.picofile.com/file/8273892134/372.jpg

برچسب ها : زن هـــا و مردهـــا - همین ,برای آروم ,همین الان
قـــــــدیــــــمـــــــا.... :)
قدیما دخترا میخواستن برن خونه رژ لبشونو پاک می ... , ولی الان بدون رژ برن خونه داستان میشه!

 

در جریانید که !!!

 

 

قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیم یه سری هم به نت میزدیم... حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم!!!

 

قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه الان: موی بلند.. ناخن دراز... ماه ماه ماه !! 

 

قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !

 

قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفی دخترو پسرا بود ولی حالا فقط واسه معرفی پدر مادرا ست

 

قدیما مردم الکی حلقه دست می ... که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً ... ی مزاحم نشه.. امروز اونا که ازدواج ... قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندن


خ ... چی بودیم چی شدیم

http://s8.picofile.com/file/8275138318/176.jpg

برچسب ها : قـــــــدیــــــمـــــــا.... :) - قدیما ,الان ,واسه معرفی ,ناخن دراز ,بلند ناخن
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ...
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴــﺖ ﺩﻭﺱ ﭘﺴـــﺮ ﯾﺎ "ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺕ" ﺑﺸـــﻪ ﮐﻪ !!!

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﺴﭙﺖ ﮐﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ "ﭼﺖ" ﮐﻨﻪ!!!

ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﻡ ﻻﯾـــﮏ ﺯﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ "ﻋﺎﺷﻘﺘـــﻪ"

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﺘـــﻮ ﺩﺍﺩ ﻗﺼﺪﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺑﻬــﺖ "ﺁﻣــﺎﺭ ﺑـــﺪﻩ"

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐــــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﺗــــــــﻮ !!!

تو این زمونه هر ... مخاطب "خـــــــــــــاص" خودشو داره!

پس آروم بــــــــاش ، " هُـل وَرِت " نـــــــداره !!

ع ... های عاشقانه و احساسی تنهایی (2)

 

... انی هستند که از خودمان می رنجانیم؛

مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند؛

و درمیانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم؛

بعد می فهمیم که خیلی دیر شده ...!

 

برچسب ها : ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ... - ﻫﺮﮐـــﯽ ,ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ,ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ
اخرین جستجو ها
نمونه سوالات دوره ۴۰ ساعته هلال احمر تولد بیست و هشت سالگی کیم هیون جونگ2014 متن ستایش خدا از درس روخوانی چهارم ضرورت تعلیم معارف الهی به کودکان دودکش لوله ایرانیتی رابط باید قسمت لوله رابط محاسبه گردد قسمت افقی اساس مصرف باید محاسبه درختان کنوکا وس یا همان مورت خارجی اهمیت درس شیمی در کنکور مقاله احترام به مادر کتاب analysis tools عوارض خولنجان ساخت معجون در bartender mix روش تزیین کتاب قران کلاس اولی رسید تاییدیه تحصیلی از پست چیست آموزش بستن مینا بختیاری 95 سلامتیِ دوست داشتنی نقش تبلیغات و بازاری سوال الگوریتم غربال سال هشتم دعای دفع همزاد و دوست بد ‌ بسیار بسیار مجرب جواب معما زنی روی سنگ قبری گریه میکرد جواب ج دفاعی نهم صفحه30 تهدید به اعضای کلیسای ایران توسط انواع مخلوط ناهمگن مثال ان استفن الینا سریال گیلبرت خون‌آشام می‌شود الینا گیلبرت ناتنی الینا استفن سالواتوره ناتنی الینا گیلبرت یحیی رسولی در عسلویه کیه مقاله اصول عقاید عدل سیلندر ا یژن حاوی شعله تشخیص کپسول سیلندر حاوی تشخیص کپسول دعاى مجرب براى رفع همزاد وحراس چگونه فایل ورد را بازی کنیم؟ تحقیق صفحه 48 کتاب عربی پایه نهم پوشه کار ونمونه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی نهم احسان بدری سارا مرادی مقاله احمد شاه قاجار گونش در رمان عشق فروش خانه ویلایی در فاز3 شه کد261 دیه ش تن وکاهش 3عدد مهره ستون فقرات دوشنبه پماد تالنتین نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 92 در رشته مدیریت اجرایی نتایج آزمون کبیر شهرستان مبارکه مسابقات جودو بسیج نوجوانان کشور در زنجان گزارش تخصصی دبیران ادبیات متوسطه داستانی آموزنده از کوروش کبیر تفاوت چهار سیاره درونی منظومه شمسی تبریک تولد به اسم نیلوفر تا به کی ای دل دیوانه به دام هوسی فعالیت صفحه ی 28 عربی نهم سوره بقره ایات 151 الی ﺩﻭﺳﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﺠﺎ خوشحالی بختیار پس از ترک استقلال الیسا یه مرایتی اسامی قبولی نمونه تی دانش آموزان نقشه های خوابگاه ابن سینا قبر پدرمه اگه فوت نمیکرد شوهرم بود سریال های شبکه طلوع داستان رمان کی گفته من شیطونم از قسمت هشتاد و پنجم جواب تجربه های بیشتر فرهنگ هنر نهم تشییع جنازه حسین ابراهیمی دیدن صفحه های private شده در اینستاگرام ترجمه فارسی آهنگ my kind of love از emeli sandi پاو وینت نحوه ارائه صورتهای مالی با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ارای تربیتی قابسی من و دور و بریام ساعات کاری اداره گذرنامه یافت آباد درس تفکرو سبک زندگی پایه هفتم صحفه 16 جواب فعالیت در خانه جملات کوتاه برای دیوار نویسی مدارس دبیرستان لوح فشرده جدید آموزش نحوه ارسال گزارش صورت معاملات فصلی ماده 169 مکرر صبحانه مادرانه در مهدکودک بهار اراک شغل من اینست گدایت باشم شرح از دعاهای بسیار مجرب پ شدن هیچی نگو نمونه شعار سال تحصیلی مدارس متن آهنگ دیدار مولانا شمس از همایون شجریانو محمد معتمدی س رست فدراسیون تیراندازی مشخص شد موضوع انشای کلاس دهم درس اول نگارش کتاب مسئله احساسات در جامعه نوشته جاناتان ترنر توسط محمدرضا حسنی ترجمه شد فرق غریق رحمت قرین رحمت پیام تبریک سن ن به مناسبت قبولی در آزمون ی اموزش کار با رکوردر اوا ویژگی وسایل گازسوز چیست فعالیت صفحه ۲۱ علوم پایه نهم طرح پرسش های گوناگون عینی در مورد کامپیوتر رفیـــــقه بامـــــرامه هرچـــــی رفیـــــقه سلامـــــــــتی هرچـــــی هرچـــــی رفیـــــقه بامـــــرامه سلامـــــــــتی هرچـــــی دختر باید موهاش کوتاه باشه حضور آقای اشناد در مسابقات مجتمع تصویر نویسی درس یک بنویسیم هفتم پیشم میکنم بمون میکنن دریا دیگه پیشم بمون انواع فوش عربی اجرای گروه تواشیح مدیحه سرایی تسنیم در همایش ان لامپ smd فوق العاده قوی تفکر سبک زندگی هفتم بزرگ مردان کوچک ع های محمد تیموری کشتی چوخه سایت دبیرستان فرزانگان فردوس دوره دوم رادیان دایره محیط محیط دایره دیدار علامه حلی با زمان چه بود وچه ویژگیی داشت دوست دارم لحظه های بودنت همراه هم، لحظه های دیدنت، با هم پ تحقیق کنید صفحه 52 عربی هشتم بودجه بندی آزمون های تابستانه مبتکران آزاد تبریز زمان تشکیل ترم پاییز مدیرشرکت کاله امل
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.722 seconds
RSS