❤️پاتوق دخترای شرقی❤️

پست های وبلاگ ❤️پاتوق دخترای شرقی❤️ در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

وقتی که ....
از من چه میپرسی!!!؟؟؟؟؟؟

 

حالم؟!!!!!!!!!!!!!!!! ... هه.....

 

خوش نیست!


وقتی که یادت می رود از تا ... ی پیاده شوی


وقتی که یادت نرفته اما حتی توانایی آن را نداری که به راننده بگویی

 

بایستد.


وقتی که تنها با شنیدن صدای بوق ممتد یک ماشین می فهمی درست

 

وسط خیابان راه می روی.


وقتی که تمام شب را ؛ نه از ترس و نه از سرما ، بر خود می لرزی 

 

وقتی که یادت میرود هستی وقتی که یادت میرود که ادمی... 

 

وقتی که تمام کمدت پر شده از پیراهن سیاه...

 

 وقتی که یادت نمیاد چگونه بخندی...

 

وقتی که ....


وقتی که ....


خوب معلوم است که یک جای کار می لنگد! آره..........

 

حالم؟! ... نه! اصلا خوش نیست!!!

ع ... و تصویر

 

برچسب ها : وقتی که .... - یادت ,یادت میرود
●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

 ●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ…♥●••

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ…♥●••

••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ…♥●••

••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ

ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ

ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ…♥●••

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ. .♥●••

••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی…♥●••


p ... o-love (64)

برچسب ها : ●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●•• - ♥●•• ,••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﻭ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ,ﺧﻮﺩﺕ ,••●♥ﺣﺲ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿ
جوکه،بخونیدش،باحاله...

دو تا دختر، یکی خیلی خوشگل یکی خیلی زشت میرن تو یه شرکت

 

واسه مصاحبه ...
 

مدیر شرکت یه نگاه بهشون میندازه و میگه: قیافه اصلا برای من

 

مهم نیست، مهم فرهنگ و علم شماست.


از خوشگله میپرسه: جمعیت ایران چند نفره ؟

 

میگه: هشتاد میلیون.

 

مدیر میگه آفرین، درست جواب دادی.


رو میکنه به زشته میپرسه: خوب این هشتاد میلیون رو یکی یکی

 

نام ببر!

 

خخخ

برچسب ها : جوکه،بخونیدش،باحاله... - میگه ,هشتاد میلیون
:(
-قـرص بـرنج؟
 
+ن: )
 
-سـیانور؟
 
+گرونه: )
 
-دیـازپام؟
 
+احتمال بـرگشت داره: )
 
-سیانی پتاسیـم؟
 
+دردسـر خـ ... داره: )
 
-سقوط از بلنـدی؟
 
+احتمال زنده بودن و قطع نـخاع داره: )
 
-تـیغ؟
 
+بازم احتمال برگشت داره و بـدنامی: )
 
-صـبر کن
 
+چـرا؟
 
-خـاطره ها کارشونو میکنن: )
 
http://s8.picofile.com/file/8273789318/500x527_1459776642609070.jpeg
 
برچسب ها : :( - احتمال
زن هـــا و مردهـــا
زن و مرد دعواشون شد!


باهم قهرن!


باهم حرف نمیزنن!


حتی به هم نگاه هم نمیکنن!

صدای زنگ تلفن:


زن گوشی رو برمیداره.


مرد میشنوه که دوستای زن به است ... دعوتش ... !

مردباخودش فکر می کنه:


کاش همین الان قبول کنه و بره، تا چندساعتی تنها باشم

 

وآروم شم!صدای زنگ تلفن:


مرد گوشی رو برمیداره.


زن میشنوه که دوستای مرد برای دیدن فوتبال دعوتش

 

... !

زن با خودش فکر میکنه:


کاش قبول نکنه. کاش نره. کاش همین الان بیاد پیشم و بگه:

میدونم ازم دلخوری. واسه همین نمیرم تا با هم باشیم و اگه

ناراحتت ... از دلت در بیارم.
 
مردها برای آروم شدن نیاز به خلوت دارن.

زنها برای آروم شدن نیاز به حمایت.

http://s9.picofile.com/file/8273892134/372.jpg

برچسب ها : زن هـــا و مردهـــا - همین ,برای آروم ,همین الان
قـــــــدیــــــمـــــــا.... :)
قدیما دخترا میخواستن برن خونه رژ لبشونو پاک می ... , ولی الان بدون رژ برن خونه داستان میشه!

 

در جریانید که !!!

 

 

قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیم یه سری هم به نت میزدیم... حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم!!!

 

قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه الان: موی بلند.. ناخن دراز... ماه ماه ماه !! 

 

قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !

 

قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفی دخترو پسرا بود ولی حالا فقط واسه معرفی پدر مادرا ست

 

قدیما مردم الکی حلقه دست می ... که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً ... ی مزاحم نشه.. امروز اونا که ازدواج ... قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندن


خ ... چی بودیم چی شدیم

http://s8.picofile.com/file/8275138318/176.jpg

برچسب ها : قـــــــدیــــــمـــــــا.... :) - قدیما ,الان ,واسه معرفی ,ناخن دراز ,بلند ناخن
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ...
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴــﺖ ﺩﻭﺱ ﭘﺴـــﺮ ﯾﺎ "ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺕ" ﺑﺸـــﻪ ﮐﻪ !!!

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﺴﭙﺖ ﮐﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ "ﭼﺖ" ﮐﻨﻪ!!!

ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﻡ ﻻﯾـــﮏ ﺯﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ "ﻋﺎﺷﻘﺘـــﻪ"

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﺘـــﻮ ﺩﺍﺩ ﻗﺼﺪﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺑﻬــﺖ "ﺁﻣــﺎﺭ ﺑـــﺪﻩ"

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐــــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﺗــــــــﻮ !!!

تو این زمونه هر ... مخاطب "خـــــــــــــاص" خودشو داره!

پس آروم بــــــــاش ، " هُـل وَرِت " نـــــــداره !!

ع ... های عاشقانه و احساسی تنهایی (2)

 

... انی هستند که از خودمان می رنجانیم؛

مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند؛

و درمیانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم؛

بعد می فهمیم که خیلی دیر شده ...!

 

برچسب ها : ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ... - ﻫﺮﮐـــﯽ ,ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ,ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ
اخرین جستجو ها
مفهوم نماد سنگ سوسمار دردفینه مادر خانم صدای پسر2 شیشه دیدنی خانم بزرگ نکردیم مادر دیدنی نکردیم پاو وینت فارسی ششم ابت مبحث معرفت آفریدگار 8 اسلاید معرفی طرحهای برتر جابر بن حیان پایه پنجم پاسخ آزمایش ها فعالیت های علوم پایه چهارم ابت تا صفحه طرز تهیه خامه با سرشیر روضه السلام سیاه علیه شیعه علیه السلام حسین علیه حسین پرسیدم برای دکمه hold در اسپیلت جنرال ایه صلوات درکدام سوره است افراد حقوق ماده سازمان جامعه آسیب افراد آسیب آسیب پذیر پذیر جامعه قانون جامع جامع حمایت حقوق شهروندی افراد موضوعات وشعار هفته بهداشت روان در مدارس سال تحصیلی مقیاس عاطفه مثبت و منفی panas نسخه کوتاه در جشنواره خوارزمی زبان انگلیسی چه کارهایی میشودمیشود حدیث روز ی که سوره ای از قرآن را فراموش کند، چه چیزی از دست مى‏‌دهد؟ وبسایت دسترسی به پایان نامه های ی در های اروپا متن اهنگ سرمو کوبیدم به دیوار از معین زد ۴۳۰ داوطلب در انتخابات شوراهای ی پلدشت ثبت نام د گذری بر انتخابات آینده مجلس حوزه قصرشیرین، گیلانغرب، س لذهاب کلاسهای آموزشی رنگرزی، چاپ باتیک و نقاشی روی پارچه زنیت بازیکنان بازی سایر بازیکنان همراه سایر برای بازی باشگاه زنیت زنیت کازان چگون اخذ دیپلم تجربی برای دیپلم ردی ها در تهران سال روش ساخت ک س رگرسیون لجستیک چیست؟ تاثیر خشونت خانواده بر کودک ایمپلنت دندان با لیزر از بین بردن موهای زائد با تریاک یاوه‌گویی الجبیر علیه ایران، حزب الله و اسد مقاله درمورد هویت ملی و جهانی شدن معنی شعر جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندروی ز پی است پنهان کتاب زبان انگلیسی اصلی آموزش زبان انگلیسی four corners corners اورجینال کتاب اصلی فورکورنرز four four corners اورجینال زبان انگلیسی فورکورنرز زمان دروغ میگوید تعبیر خواب خوردن نذری قیمه حسین پدی لاکت چند ساعت بیرون از یخچال می ماند ظرفیت پذیرش کارشناس رسمی دادگستری به تفکیک رشته در یزد طرح درس روزانه فارسی چهارم ابت برای درس آفریدگار زیبایی دیوار‌های مکعبی بازیافتی جملات زیبای کتاب صد سال تنهایی تقدیر از کیومرث عباسی قصری در شب شاعر شکل مدار موتور چپگرد راستگرد با دو کلید با ic mega16 در برنامه شارژ گوشی با فویل آلومینیوم در 1 دقیقه رمان بی قرارم کن قسمت دوم تصاویر شخصیت های رمان طلایه رمان من ارباب توام قسمت نهم توضیح مختصر برو کار میکن مگو چیست کار انشا دهم تجربی از تو حرکت از خدا برکت مفهوم نقدینگی در اقتصاد کلان اطلاعیه مسابقات دارت انتخ تیم استان قسمت هفتم خسرو ناهید را دوست دارد باشه میخوام چقدر میشه الان اصلا امکان داره خوابت ببره آهنگ پیشواز موهامو زدم کربلایی روح الله حیدر زاده بدرقه زائران کربلا تصنیف خانوم سیما بینا نگارینا قد چارشونه داری لیلا لیلا ایا مکمل های داروخانه اصل هستند انشایی درمورد طبیعت به صورت عینی وذهنی احتمال درگیری میان نیروهای حشد الشعبی و و آغاز تلاش اقلیم کردستان جهت تشکیل نیروی هوایی لیف جهاز عروس سفال ین عفونت انگشت آموزش ساخت کاسبرگ روبانی شهرگل درج روش قدم به قدم جی کد گرفتن از کتیا روانشناسی رنگ ها از نظر خصوصیات اخلاقی و عاطفی تغذیه کودکان شرق تهران تاثیر خشونت و بدرفتاری پدر و مادر بر کودکشان اطلاعیه عضویت رایگان معنی کلمات درس هفتم فارسی هشتم دهه 70یا بخشنامه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی سال 95 جهانگیری بارم بندی سوالات این ترم مهره مار مامبای سیاه حقوق دستمزد در جمهوری آذربایجان یک بند از صدای بهم خوردن برگ ها نقد بررسی کتاب فیزیک دهم ما یما نیمه خودرو جدید نیسان متفاوت جدید ما یما ما یما نیمه داشته باشد ما یما نیسان کاربرد پماد ویشکا برای کمر طرز استفاده نب برای مردان خواستنم یک کیلو وات چند آمپر است هنوزم وقتی میخندی دلم از جا میلرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه اما افسوس تو خواستن دیگ دیره دیگ دیره نتایج ازمون نمونه تی شهرستان دامغان حوشحال یعنی خواهر داشتن انشاء در مورد خشنودی آزمایش ماگدبورگ نیروی نیمکره‌های نشان نیمکره‌های ماگدبورگ نیروی وارد آزمایش نیمکره‌های آزمایش نیمکره‌های ماگدبورگ قیمت حوله تن پوش ماندگار راه حل های تزریق با حجم زیاد در بیهوشی دلایل پخش نشدن سرّ دلبران در رمضان پیونگ یانگ به واشنگتن هشدار جدی داد بیمارستان فولاد ارواح صدای ارواح اشتغال بانوان آری یا خیر؟ نگارش پایه دهم صفحه 51 با جواب معنی شعر بنام انکه جان معنای عصمت خلاصه داستان برادران کارامازوف مراقب دلت باش لوگو نسل 8 زیمنس logo 8 simens لغات a nce2 کانون زبان ایران pdf پاسخ آزمایش های علوم ششم مرکز درمان بستر مراوه ، درمانگاه شماره 2 کلاله است شماره تلفن مرکز گزینش ندسا دراستان فارس دسته بندی عنصر ها به روش دیگر انجمن شیمی جواب فعالیت درخانه صفحه 16 تفکر هفتم
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.803 seconds
RSS