❤️پاتوق دخترای شرقی❤️

پست های وبلاگ ❤️پاتوق دخترای شرقی❤️ در این صفحه نمایش داده شده است و شما میتواند با کلیک بر روی عنوان هر پست صفحه مربوطه را مشاهده فرمائید.

وقتی که ....
از من چه میپرسی!!!؟؟؟؟؟؟

حالم؟!!!!!!!!!!!!!!!! ... هه.....

خوش نیست!


وقتی که یادت می رود از تا ی پیاده شوی


وقتی که یادت نرفته اما حتی توانایی آن را نداری که به راننده بگویی

بایستد.


وقتی که تنها با شنیدن صدای بوق ممتد یک ماشین می فهمی درست

وسط خیابان راه می روی.


وقتی که تمام شب را ؛ نه از ترس و نه از سرما ، بر خود می لرزی

وقتی که یادت میرود هستی وقتی که یادت میرود که ادمی...

وقتی که تمام کمدت پر شده از پیراهن سیاه...

وقتی که یادت نمیاد چگونه بخندی...

وقتی که ....


وقتی که ....


خوب معلوم است که یک جای کار می لنگد! آره..........

حالم؟! ... نه! اصلا خوش نیست!!!

ع و تصویر

برچسب ها : وقتی که .... - یادت ,یادت میرود
●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ…♥●••

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ…♥●••

••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ…♥●••

••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ

ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●••

••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ

ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ…♥●••

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ. .♥●••

••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ

ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی…♥●••


p o-love (64)

برچسب ها : ●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ♥●•• - ♥●•• ,••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﻭ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ,ﺧﻮﺩﺕ ,••●♥ﺣﺲ ,ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,♥●•• ••●♥ﻭﻗﺘﯽ ,••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿ
جوکه،بخونیدش،باحاله...

دو تا دختر، یکی خیلی خوشگل یکی خیلی زشت میرن تو یه شرکت

واسه مصاحبه ...


مدیر شرکت یه نگاه بهشون میندازه و میگه: قیافه اصلا برای من

مهم نیست، مهم فرهنگ و علم شماست.


از خوشگله میپرسه: جمعیت ایران چند نفره ؟

میگه: هشتاد میلیون.

مدیر میگه آفرین، درست جواب دادی.


رو میکنه به زشته میپرسه: خوب این هشتاد میلیون رو یکی یکی

نام ببر!

خخخ

برچسب ها : جوکه،بخونیدش،باحاله... - میگه ,هشتاد میلیون
:(
-قـرص بـرنج؟
+ن: )
-سـیانور؟
+گرونه: )
-دیـازپام؟
+احتمال بـرگشت داره: )
-سیانی پتاسیـم؟
+دردسـر خـ داره: )
-سقوط از بلنـدی؟
+احتمال زنده بودن و قطع نـخاع داره: )
-تـیغ؟
+بازم احتمال برگشت داره و بـدنامی: )
-صـبر کن
+چـرا؟
-خـاطره ها کارشونو میکنن: )
http://s8.picofile.com/file/8273789318/500x527_1459776642609070.jpeg
برچسب ها : :( - احتمال
زن هـــا و مردهـــا
زن و مرد دعواشون شد!


باهم قهرن!


باهم حرف نمیزنن!


حتی به هم نگاه هم نمیکنن!

صدای زنگ تلفن:


زن گوشی رو برمیداره.


مرد میشنوه که دوستای زن به است دعوتش !

مردباخودش فکر می کنه:


کاش همین الان قبول کنه و بره، تا چندساعتی تنها باشم

وآروم شم!صدای زنگ تلفن:


مرد گوشی رو برمیداره.


زن میشنوه که دوستای مرد برای دیدن فوتبال دعوتش

!

زن با خودش فکر میکنه:


کاش قبول نکنه. کاش نره. کاش همین الان بیاد پیشم و بگه:

میدونم ازم دلخوری. واسه همین نمیرم تا با هم باشیم و اگه

ناراحتت از دلت در بیارم.

مردها برای آروم شدن نیاز به خلوت دارن.

زنها برای آروم شدن نیاز به حمایت.

http://s9.picofile.com/file/8273892134/372.jpg

برچسب ها : زن هـــا و مردهـــا - همین ,برای آروم ,همین الان
قـــــــدیــــــمـــــــا.... :)
قدیما دخترا میخواستن برن خونه رژ لبشونو پاک می , ولی الان بدون رژ برن خونه داستان میشه!

در جریانید که !!!

قبلنا داشتیم زندگیمونو میکردیم یه سری هم به نت میزدیم... حالا همیشه تو نتیم یه سری هم به زندگی میزنیم!!!

قدیما: موی بلند.. ناخن دراز.. واه واه واه الان: موی بلند.. ناخن دراز... ماه ماه ماه !!

قدیما: هرکی روزه نبود باید می رفت یه گوشه ای یه چیزی میخورد بقیه نبیننش الان: هر کی روزه ست باید بره یه گوشه مزاحم غذا خوردن بقیه نشه !

قدیما مراسم خواستگاری واسه معرفی دخترو پسرا بود ولی حالا فقط واسه معرفی پدر مادرا ست

قدیما مردم الکی حلقه دست می که همه فکر کنن متاًهلن مثلاً ی مزاحم نشه.. امروز اونا که ازدواج قایم میکنن که موارد جدیدو از دست ندن


خ چی بودیم چی شدیم

http://s8.picofile.com/file/8275138318/176.jpg

برچسب ها : قـــــــدیــــــمـــــــا.... :) - قدیما ,الان ,واسه معرفی ,ناخن دراز ,بلند ناخن
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ...
ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴــﺖ ﺩﻭﺱ ﭘﺴـــﺮ ﯾﺎ "ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘـــــــﺮﺕ" ﺑﺸـــﻪ ﮐﻪ !!!

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﺴﭙﺖ ﮐﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ "ﭼﺖ" ﮐﻨﻪ!!!

ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﻡ ﻻﯾـــﮏ ﺯﺩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻌﻨﯿﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ "ﻋﺎﺷﻘﺘـــﻪ"

ﻫﺮ ﮐﯽ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﺘـــﻮ ﺩﺍﺩ ﻗﺼﺪﺵ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴـــﺖ ﮐﻪ ﺑﻬــﺖ "ﺁﻣــﺎﺭ ﺑـــﺪﻩ"

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐــــــــــــــﻦ ﺧﻮﺩﺗــــــــﻮ !!!

تو این زمونه هر مخاطب "خـــــــــــــاص" خودشو داره!

پس آروم بــــــــاش ، " هُـل وَرِت " نـــــــداره !!

ع های عاشقانه و احساسی تنهایی (2)

انی هستند که از خودمان می رنجانیم؛

مثل ساعت هایی که صبح، دلسوزانه زنگ می زنند؛

و درمیانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم؛

بعد می فهمیم که خیلی دیر شده ...!

برچسب ها : ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ... - ﻫﺮﮐـــﯽ ,ﺍﺩﺩﺕ ﮐـــﺮﺩ ,ﻫﺮﮐـــﯽ ﺍﺩﺩﺕ
اخرین جستجو ها
وودی آلن نگاهی به کتاب آموزش مهارت های نوشتاریhtml سوالات بانک بانک سوالات نوشتن انشا درس مهارت های نوشتاری نهم صفحه ی۳۱ زیاد باشد تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی انگیزه پیشرفت.html بیماری سالک پادگان شهید هاشمی نژاد شیروان در کدام استان است؟.html اردوگاه شهید کاوه مشهد.html شرق اصفهان سمیرم دوره های ضمن خدمت فرهنگیان صومعه سرا پناهگاه امن این روز های من برگزاری مسابقه سوره یس در مشک نظر شما977.html تکفیری بودند مجتبی خالد خانه سیده زینب کشف اجساد دوره ساسانیان در منطقه کوهدشت لرستان تصاویر و من سیتی اسپرز؛سایه سنگین پوچتینو بر فراز اتحاد لحظه ترین لحظه علیه السَّلام موسی علیه شرکت رییس هیات هندبال شهرستان بیرجند در کلاس مربیگری درجه یک listlistنقل انتقالات لیگ برتر فوتبال ایران فصل 93 94 تا کنون آنجلا کلایندورف جایزه هرمان هسه را از آن خود کرد دریافت نقشه در بازی clash of clans خدمات شینیون مو عروس باز با تور براشینگ لوزان موانع صادرات در ایران.html حضرت علی اکبر ع ستاره ای که بر خاک افتاد.html تفکر هفتم بسته فرهنگی برنامه سمت خدا آدرس هنرستان خوارزمی شهر اصفهان.html انشا تصویر نویسی هشتم از مصرف های پیچ و مهره موتورخانه تروخدا نجاتمان هستیم تروخدا موتورخانه هستیم هستیم تروخدا نجاتمان موتورخانه هستیم تروخدا متن لوح تقدیر پیرغلامان حسینی.html قرعه کشی فوتسال نونهالان شهرستان گرامیداشت دهه مبارک فجر ایامی ابزار ابزار ساخته دانش زبان دبیر درسی دانش آموزان درسی زبان میزان جذ ت بررسی میزان زبان انگلیسی بررسی میزان جذ ت بیوگرافی هدیه تهرانی روش کد دهی ریموت تیبا 204 پیراهن دکلته با دامن کلوش نام خادم هارون کیست.html الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم حکابت همراه با معنی از گلستان و بوستان مظلوم ترین.html نمونه سوالات با پاسخ علوم تجربی پایه هشتم فصل 13 هوازدگی خواص مهره برد.html چرا پادشاهان تاج به سر می گذاشتند ؟ شیک ترین دکوراسیون جدید برگزاری دوره کوتاه مدت آموزش منابع انسانی در مدارس سخنرانی صوتی مهدی طائب.html حل تمرینات کتاب high1 کانون زبان.html متن لوح تقدیر خیرین.html شورن دارن تغییرات مثبت در آلبوم کتاب تفکر وسبک زندگی هفتم با جواب درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت روزی که باران میبارید کمک به بیرون آوردن یک ستاره دریایی از زندان شماره تلفن همراه زیباترین دختر 12 ساله جهان کلودیا آلیزی.html سمینار دوره ای کیو ی لیدربانو شاهی و ن اعلام نتایج دوره ممتاز انجمن خوشنویسان دزاشیب صفحه ۸ کاروفناوری هفتم مدار چپگرد راستگرد ستاره مثلث اتوماتیک با تایمر.html watershed in the takhar.html شانس های اصلی برنده اسکار خارجی زبان۲۰۱۸ اطلاعیه رمان دردم داشتن محیط سالم قطار اقتصاد بازگشت قطار اعداد انگلیسی فانتزی المپیاد روش کانسپت مپ کشیدن بین سه مقاله ارتباط.html راه اندازی شبکه های دیجیتال در دهستان سنگان خاش چهره تلویزیونی بهترین چهره نامزدهای بهترین ریشه ی نام و نشان بَردَسکَن تاثیر نرخ تورم بر بورس اوراق بهادار نحوه خواباندن کالسکه دلیجان شعر درباره سیاست های کثیف ایران.html کارنامه بیگلری.html رهگیری استعلام تحصیلی دفاتر پیشخوان.html سلاح تحویل خالی مورد گویند بورس منفی مالیات دایره بزنید گزارش مشکلات بورس بودن بورس منفی بودن دلایل منفی شرکتهای بورسی پروژه های حل شده سیستم های تهویه مطبوع تاسیسات کارسناسی بعضیا فکر میکنن خیلی زرنگن تعریف برآورد قارچ پاشی محلول محلول پاشی پاشی قارچ راه یافتگان به مرحله تئوری کشوری آنج بیل همیشه می خواهد به تیم کمک کند معیارهای لازم برای برتر بودن در طراحی سایت قبول سلنا به دعوت چالش سطل آب یخ تیلور اطلاعاتی در مورد فصل 1 علوم هفتم متن برای کلاس اولیا راهنمای ریموت کنترل اسپیلت پاناسونیک dry cool auto.html میکنم سرلاک خیلی اینکه کودک میریزم اضافه میکنم غذای کودک چرا اوباما تروریستهای مورد حمایت خود در عراق را بمباران می کند ؟ جشنواره بهاره آکادمی نوآوران برگزار میکند جدیدترین پرچمداران سال 2017 ع آهنگ جدید شادمهر عقیلی بنام قلب ساعتی جواب صفحه ی 10 ریاضی هفتم فوتبال کازرون ورزش رسانه استعفای محلی فوتبال کازرون آقای صادقی شاهد استعفای دوست عزیز درمتن استعفانامه معنی برگ درختان سبز درنظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار منتخب بازیهای دخترانه ps4.html weblog24click s search b01kubi06e عارش
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت های فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 24 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد.

همچنین جهت حذف وبلاگهای با محتوای نا مناسب شما میتوانید بر روی گزینه "درخواست حذف" در همان صفحه وبلاگ کلیک نمائید
All rights reserved. © blog242 2016 Run in 0.131 seconds
RSS