سلام به همه دانشجو معلمان عزیز

فرهنگیان پس از سالها تعطیل شدن مراکز تربیت معلم سابق در سال 91 احیا شد. و حدود 25000 دانشجو معلم رو از طریق دفترچه کنکور سراسری استخدام کرد.

در دفترچه نوشته شده بود که دانشجو معلمان بعد از استخدام از تمام مزایا و حقوق برخوردارند.

در سال 92 بود که بار ها از دانشجو معلمان در طول ترم وجه هایی رو بصورت نقدی دریافت می د. با وجود اینکه شایسته ما حضرت آقا بار ها حمایت خود رو از دانشجو معلمان و فرهنگیان اعلام کرده بودند که نباید از حقوق دانشجو ها ر بشه و ... .

تا اینکه در اواسط سال 92 بود که موضوع ر 45 درصد و 30 درصد و ... مطرح شد ولی با تموم شدن ترم دوم ورودی های 91 ، اجرایی نشد.

اما با آغاز ترم سوم ورودی های 91 این بخشنامه رسمیت پیدا کرد و قرار بر آن شد که آن دسته از دانشجویانی که از امکانات رفاهی استفاده می کنند 45 درصد از حقوقشان ر شود. این طرح از حقوق برج بهمن ماه آغاز شد و تا حقوق برج داد ماه ادامه پیدا کرد که در سه ماه مبلغ 230 هزار تومان و در ماه داد مبلغ 270 هزار تومان ر گردید.

حال که فصل تابستان فرا رسیده است و بخشنامه جدیدی مبنی بر ر از حقوق دانشجو معلمان در فصل تابستان به پردیس ها فرستاده شده است ولی آیا این حق است؟؟؟

مگر در فصل تابستان دانشجویان فرهنگیان از امکانات استفاده می کنند؟؟؟

برخی از دانشجویان هزینه زندگی فردی و خانوادگی خود را بر عهده گرفته اند و آیا ر از حقوق آنها کار درستی است؟؟؟

عزیز انقلاب ی و گرامی آموزش و پرورش و سایر دست اندرکاران این خواهشا به وضع دانشجو معلمان رسیدگی کنید!

مگر فرهنگیان محل تربیت معلمان آینده ساز ک ن کشور عزیزمان ایران نیست؟؟؟

مگر در هر جامعه ای تا آموزش و پرورشش احیا نشود سایر بخش هایش احیا می شود؟؟؟

خیلی از دانشجویان ورودی سال 92 این با رتبه های خوبی که داشتند میتوانستند در بهترین ها و بهترین رشته ها من جمله پزشکی به تحصیل بپردازند و از امکانات و شرایط مناسبی برخوردار شوند ، ولی با توجه به مقام بلند معلمی پا به این عرصه گذاشته اند ، ولی آیا این حقشان است؟؟؟

مسئولین محترم فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش ، ما دانشجو معلمان ورودی 91 و 92 این عاجزانه از شما تقاضای یاری داریم تا ما را برای رسیدن به اه والای آموزش و پرورش یاری رسانید.

به اه ی که شاید تربیت فرزندان شما یکی از جنبه های این اه باشد.

در پایان نسبت به ر از حقوق دانشجو معلمان چه در فصل تابستان و چه در سایر فصول اعتراض داشته و تقاضای دادرسی را داریم.

و من الله توفیق ...

دانشجو معلمان فرهنگیان

منبع: ورودی های 91و92 فرهنگیان