اطلاعات برنامه پیمایش از آب بر به قلعه رودخان

روزهای پیمایش : سه روز

مسافت پیمایش : 24 کیلومتر

زمان کلی برنامه : 4 روز

شروع حرکت : دوشنبه مورخ 6/5/93 ساعت 8 شب از دروازه تهران

اه برنامه :

آشنایی با منطقه طارم و خط الراس البرز در این منطقه و آشنایی با جنگل های منطقه

فومن و بازدید از قلعه رودخان همچنین عکاسی از مناظر زیبای ییلاقات منطقه

مبدا حرکت :

شهر “ آب بر ” که مرکز منطقه طارم از توابع استان زنجان میباشد.

مقصد برنامه:

قلعه رودخان “ که بزرگترین قلعه آجری کشور است و در قدیم به قلعه حسام نیز

معروف بوده است .

پیمایش مسیر عمدتا از غرب به شرق است که در انتها به یال منتهی به قلعه رودخان با

شیبی تند منتهی میشود.