میگن معلم نباید تابستون حقوق بگیره!

اینجور اگه فکر کنیم : آتش نشان فقط باید حقوق روزهایی رو بگیره که آتش سوزی رخ بده،

کارمندا باید حقوق ساعت هایی رو بگیرن که کار میکنن و ارباب رجوع دارن،

فوتبالیستی که رو نیمکته نباید حقوق بگیره،

ی ها فقط باید زمان جنگ حقوق بگیرن،

نیرو انتظامی فقط وقتی مشکلی پیش میاد باید حقوق بگیره،

فقط وقتی بیماری وجود داشته باشه حقوق بگیره