گروه 1 (طالبیان-میرشکار-شاهپیری)

http://s6.picofile.com/file/8183609826/01.pdf.html

گروه2( افشاری- افشاری- عنایتی)

http://s6.picofile.com/file/8183609842/02.pdf.html

گروه3 ( رشیدی- صادقی- ناطقی)

http://s6.picofile.com/file/8183609876/03.pdf.html

گروه4 ( بهرامی- قربانی- حسینی)

http://s4.picofile.com/file/8183609900/04.pdf.html

گروه5 ( ملکیان- نکویی-- محمد رجبی)

http://s6.picofile.com/file/8183609934/05.pdf.html

گروه6 ( پناهپوری -علیخانی- حسنی)

http://s6.picofile.com/file/8183609950/06.pdf.html

گروه7

http://s4.picofile.com/file/8183609976/07.pdf.html

بقیه افراد می بایست سریعتر جهت ثبت نام در گروه ها مراجعه فرمایند.

مهلت تحویل پروژه 7/3/94 ساعت 12 نیمروز)