تاریخ انقلاب - عطیه محمدی: سید محمود مصطفوی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی متولد سال ۱۳۲۱ هجری شمسی در تهران، فعال ... و حقوق‌دان ایرانی است. وی در سال ۱۳۵۰ از ... تهران ... ی حقوق خصوصی گرفت و از سال ۱۳۵۱ تاکنون عضو هیئت علمی ... شهید بهشتی می‌باشد. سید محمود کاشانی و حسن آیت از اعضای شورای مرکزی اولیه حزب ... بودند.  کاشانی همچنین داور ارشد ... ایران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده ... ، برای حل و فصل دعاوی میان دو ... ت و اتباع ... ت ... علیه ایران در سال های ۱۳۵۹ تا پایان ۱۳۶۳ در لاهه- هلند بوده است.                                                 

-به عنوان اولین سوال، نخستین باری که شهید آیت را دید کجا بود؟

.
.
.