برگزاری جشن انقلاب در دبستان

برنامه های اجرا شده در دبستان1)برگزاری نمایشگاه نقاشی توسط معاون آموزشی آقای خلیق2)برگزاری مسابقات پیامکی3)برگزاری مسابقات ورزشی4)تزئین سالن و فضای بیرونی و درونی دبستان5)اجرای سرود همگانی و جشن انقلاب که شامل اجرای نمایش ها سرود های کلاسی مسابقات متنوع بین دانش آموزان اهداء جوایز وو

کاشان دبستان آیت الله کاشانی کاشان جشن انقلابکاشان دبستان آیت الله کاشانی کاشان جشن انقلاب