سمن آرمان خواهان شفیق با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان قم، دوره آموزش تخصصی تربیت مدرس را با عنوان (راهنمایان سواد رسانه ای) در تاریخ 2 مهرماه 1395برگزار می کند.
تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام 09191484353 آقای نوری