سمن آرمان‌خواهان شفیق با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان قم، دوره آموزش تخصصی تربیت‌مدرس را با عنوان (راهنمایان سواد رسانه‌ای) در تاریخ 2 مهرماه 1395برگزار می‌کند.
تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام 09191484353 آقای نوری