با سلام و احترام

اولین جلسه مشاورین در سال تحصیلی 95-94در روز 94/7/21 در آموزشگاه آرمیتا مصلی نژاد

با موضوع " حفظ کرامت انسان در بهداشت روان "با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش

جناب آقای شفق و معاونت محترم پرورشی جناب آقای احمدی پور برگزار خواهد شد.

منتظر حضور سبزتان هستیم.