افزایش کیفیت تصویر پشت زمینه ی دسکتاپ در ویندوز 10

⁣در ویندوز 10 هنگامی که یک تصویر jpeg به عنوان تصویر پشت زمینه ی دسکتاپ انتخاب می شود، ویندوز به طور خ ر کمی از کیفیت این ع می کاهد و سپس آن را در پشت زمینه قرار می دهد. ویندوز این فشرده سازی تصویر را به جهت مصرف کم تر رم انجام می دهد. اگر شما نیز از آن دست کاربران هستید که این کار با مذاق تان خوش نمی آید و زیبایی را بر همه چیز ترجیح می دهید با استفاده از این ترفند می توانید این قابلیت را غیرفعال کنید و تصویر با کیفیت اصلی را به عنوان پس زمینه ی دسکتاپ قرار دهید.