با عرض سلام و ادب خدمت اعضای محترم تعاونی باستحضار می رساند در طول این ماه چندین جلسه مهم برای پیگیری امورات پروژه تشکیل گردید که اهم اقدامات بشرح زیل می باشد:


1- نتایج اقدامات فاز 1 و 2 پروژه مرتبا از مشاور در حال پیگیری است

2- شناسایی پیمانکاران حایز شرایط انجام گر فته است ضمن اینکه نهایت دقت و تلاش در این خصوص بکار گرفته شدو بازدید های فراوانی از امکانات کارخانه های سازنده صورت پذیرفت

3- بررسی های کامل برای ید میلگرد انجام و در حال تهیه می باشند با بهترین قیمت ... از اهواز

4- اسناد فونداسیون تهیه شده و پیمانکار این بخش هم در حال شناسایی است انشا... بزودی استارت می خورد اسناد تهیه شده....

هنوز مشاور در خصوص اخذ تاییدیه از بتاجا برای نقشه های طراجی شده موفق نشده که هیات مدیره محترم پیگیر میباشند.

موفق باشید