در داد ماه 1394 بود که بانک مسکن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طرح یا حس رونمایی کرد که حساب صندوق مسکن یکم نام گرفت. به این حساب حساب تسهیلات زوجین یا خانه اولی ها نیز گفته می شود. به این ترتیب با توجه به شرایطی که در دستورالعمل این حساب قید شده هر یک از زوجین می توانند به تنهایی در تهران 800 میلیون ریال، در مراکز استان ها و ای بالای 200 هزار نفر جمعیت 600 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال تسهیلات جهت ید و ساخت دریافت کنند. یکی از ا امات این طرح، به غیر از ا ام افتتاح حساب برای هر یک از زوجین جهت برخورداری از تسهیلات حساب، خانه اولی بودن یا به عبارتی عدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانک ها جهت ید، احداث یا تعمیر مسکن و عدم استفاده از امکانات تی جهت تهیه مسکن است. البته در ابتدا محدودیت های بیشتری مثل شرط تاهل وجود داشت که با گذشت زمان از شرایط دریافت کنندگان حذف شد.

طرح در 23 دادماه 1394 کلید خورد و استقبال خوبی از سوی متقاضیان صورت گرفت و باعث شد که منابع جدیدی وارد بانک مسکن شود. در ابتدا بیم آن می رفت که اجرایی شدن چنین طرحی ممکن است باعث جهش قیمت مسکن و در نتیجه افزایش نرخ تورم در جامعه شود. ولی با توجه به فاصله حداقل یک ساله از زمان س گذاری و دریافت تسهیلات و رکود شدید در بازار مسکن این اتفاق نیفتاد.

ت و متولیان امر انتظار داشتند که با راه اندازی این صندوق تسهیلات ید مصرفی مسکن را تقویت کنند تا تقاضای موثر افزایش یابد و خون تازه در رگ های خشکیده این کالبد جریان یابد و بازار مسکن را از رکود سه سال خارج نماید. 23 داد ماه 1395 پرداخت وام ها آغاز شد و بدین ترتیب نتیجه ای که مجریان از این صندوق داشتند باید آرام آرام خود را نشان می داد. ولی در عمل این اتفاق نیفتاد و بازار به این طرح روی خوش نشان نداد و تقاضا را تحریک نکرد. هر چند طراحان حساب طوری برنامه ریزی کرده بودند که شروع پرداخت وام ها هم زمان با پایان سال تحصیلی و شروع فصل رونق ید و فروش و جابجایی خانواده ها باشد اما این اقدامات هم نتواست بازار مسکن را از خواب سنگین سه سال بیدار کند.

به نظر می رسد رکود بازار مسکن سنگین تر از آن باشد که چنین طرحی بتواند آن را از خواب گران سه ساله بیدار کند. با توجه به تحقیقات میدانی نگارنده در تهران و ای اطراف آن و صحبت با فعالان بخش مسکن و مشاوران املاک هیچ چشم انداز مثبتی، حداقل در آینده نزدیک، برای این بازار نمی توان متصور بود. هر چند طبق اظهارات فعالین بازار شرایط نسبت به دو سال گذشته بهتر شده و سیاست گذاری ها بر جهت گیری درست و منطبق با مولفه های شکل دهنده رونق بوده، اما به دلایلی از جمله عرضه مازاد و تقاضای پایین از سوی مصرف کنندگان، اشباع شدن قیمت ها، رکود حاکم بر سایر بخش های جامعه، کاهش درآمد مصرف کنندگان، افزایش بازدهی سرمایه گذاری در سایر بازارها، رشد هزینه های اجاره نشینی و غیره مانع بازگشت رونق به این بازار شده اند و بازار در یک نوع سر در گمی و بلاتکلیفی به سر می برد و نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت بخش مسکن رونق بگیرد. یکی دیگر از دلایل بی رمقی بازار مسکن روشن نبودن دور نمای این بخش است. رونق زمانی به بازار بر خواهد گشت که علاوه بر موارد فوق آینده برای یداران و فروشندگان روشن باشد. در نقطه کنونی معیار مشخصی برای قیمت گذاری وجود ندارد و انی که در حال حاضر صاحب خانه هستند و قصد تغییر و جابجایی دارند، در صورتی که این تغییر با اجبار همراه نباشد، فعلاً دست روی دست گذاشته و منتظر هستند و نمی توانند تصمیم قطعی در این خصوص بگیرند. تا زمانی که این بخش از جامعه وارد بازار نشوند بازار به رکود خود ادامه خواهد داد.

بنا به اذعان کارشناسان بازار و سابقه بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن، هر چند که طرح مذکور نواقصی دارد ولی در کل چندان بد به نظر نمی رسد. از جمله نکات مثبت این صندوق تفکیک مناطق جغرافیایی برای مقدار وام پرداختی و تفکیکی تقاضای مصرفی و سرمایه ای می باشد. شاید اگر این صندوق در زمان های دیگری شروع به کار می کرد چه بسا بسیار موفق تر از شرایط فعلی می بود.