برنامه اول پیمایش غار رودخانه ای سرچشمه در تاریخ 24 مرداد 93 با همکاری آقای عبدی و دهیار منطقه آقای خلیلی با موفقیت برگزار شد.
این برنامه برای آشنایی بیشتر با منطقه و فراهم آوردن مقدمات برنامه های بعدی ( شناسایی کامل داخل غار از همه دهانه ها و برنامه نقشه برداری) انجام شده است.
به علت اینکه سه روستا از آب داخل غار برای آشامیدن خود استفاده می کنند، دهانه اصلی غار با در نرده ای مسدود شده است که برای وارد شدن به داخل غار با پیگیری های دوست خوبمان امید اخوان با سازمان های تی متعدد، هماهنگی لازم به عمل آمده است .

تیم چکاد علاوه بر منطقه سرچشمه بروی منطقه پجت بهشهر و ارتفاعات دودانگه ساری در حال اجرای برنامه می باشد که علاوه بر پیمایش غارهای شناسایی شده در منطقه ، توانسته است غارهای دیگری را شناسایی کند.

نفرات تیم : محمد بزرگزاده - امید اخوان - جابر سبک روح - عباس علی پور - کمیل قاسم پور