ید کارت شارژ مستقیم ایرانسلمدن زمان خیلی زیادی از روزی که اپراتور های تلفن همراه کشور با پیشتازی همراه اول و ایرانسل اعلام د که سیمکارت دارانشان میتوانند شارژهای مورد استفاده خود را به صورت انلاین تهیه کنند نمیگذرد اما در همین مدت کوتاه استقبال بی نظیری از از این حرکت اپراتور های تلفن همراه به عمل امد که سود خوبی نیز برای خود این کمپانی های بزرگ داشت.همچنین امکانات دیگری مانند ید شارژ مستقیم ایرانسل و حتی ید شارژ پیامکی به این جلگه اضافه شد که به نوعی دیگر شک و شبهه ای در این امر باقی نگذاشت که چاپ کارت های شارژ از طرف اپراتور ها کاهش چشم گیری خواهد داشت.
اما بر خلاف انتظار هنوز هم شاهد این هستیم که بیشتر شارژ های استفاده شده در کشور به طریقه سنتی و با کارت شارژ های فیزیکی به فروش میرسد.