نام کتاب نویسنده تاریخ چاپ قیمت فروش نصف قیمت ناشر تعداد صفحه توضیح
معارف ی (1) علی موسایی افضلی 1383 1330 پیام نور 224
معارف ی 1 و 2 جمعی از نویسندگان 1379 1000 سمت 319
فرترن 90 برای رشته های علوم و ی لاری آرنایهوف 1382 2800 حسین 345
ستاره ای که درخشید -2 خاطرات شیرین از زندگی مرتضی نظری 1378 1000 اسپید 150
هفت خوان رستم - داستانی از شاهنامه فردوسی فرید جواهر کلام 1371 1000 پاییز 211
گزیده هایی از شاهنامه فردوسی (جلد 1) احمد نفیسی 1372 1000 تهران 176
گمشدگان مثلث برمودا چار برلیتز 1370 1000 پارسا 240