طبیعت زیباست ولی چرا برخی این زیبایی را نمیبینند و برای لحظه ای هیجان اقدام به ت یبش میکنند ؟.این رفتار جنون آمیز در ارتفاعات 1800متری باقران از مسیر چهار کشت توسط انی که کوهستان را با پیست اتومبیل رانی اشتباه گرفتند انجام شده .براستی چرا....؟

خودتان قضاوت کنید..!

هیات کوهنوردی شهرستان بیرجند ضمن محکوم اینگونه ت یب ها در محیط بکر کوهستان پیگیری های لازم را از طریق مراجع ذیربط انجام خواهد داد و از کلیه همنوذئان و دوستداران طبیعت زیبای باغران درخواست همکاری جهت جلوگیری از اینگونه ت یب ها را دارد.

با سپاس

.....

منبع: گروه کوهنوردی آریا