اثری از نمادهای قله دماوند نیست !

صعود به دماوند

لاشه یخ زده یک راس و بز کوهی که برای کوهنوردان علاقه مند به فتح این اثر ملی ، نمادی شناخته شده محسوب می شد، به طرز عجیبی ناپدید شده اند و اکنون جای خالی آنها کاملا محسوس است.

خبرنگاران کوهنورد ایسنا که روز پنجشنبه - چهارم شهریور - به قله دماوند صعود د، متوجه ناپدید شدن لاشه و بُزکوهی این قله شدند .این لاشه های یخ زده تا سال گذشته هم به دلیل سرمای هوا در بالای قله تقریبا سالم بودند، اما ظاهرا برخی کوهنوردان پس از صعود به این قله، بخش هایی از لاشه ها را تکه تکه کرده و به عنوان یادگار همراه خود برده اند!

در ادامه مطلب بیشتر در این باره بخوانید.