گزارش برنامه پیمایش تنگ رغز

23 و 24 مردادماه 94

 

نوع برنامه: دره نوردی / مکان: فارس، داراب، حسن آباد 

پس از پیمایش بله برم و تامرادی، پیمایش رغز را در برنامه داشتیم که چندین بار تاریخ اجرای برنامه عوض شد، بالا ... ه تعداد 6 نفر از اعضای گروه به همراه تعدادی از بانوان گروه سپیدان و علوم پزشکی، موفق به پیمایش دره در تاریخ 24 مرداد ماه شدیم.

گزارش برنامه و ع ... ها در ادامه مطلب