گزارش برنامه پیمایش تنگ گردو کنک

آدینه 30 مرداد 94

نوع برنامه: کوه پیمایی ساده

مکان: کهگیلویه و بویراحمد، روستای آباد(مسیر: جاده قدیم شیراز یاسوج، 35 کیلومتر مانده به یاسوج)

تنگ گردو کنک (آنچه از گردو را که مغزش به دشواری درآید گردوی کنک و سوزنی گویند)

بهترین زمان برای این منطقه: بهار،تابستان و اوایل پاییز

ضریب خطر منطقه: کاملا بی خطر

پوشش گیاهی منطقه: درختان گردو، سیب، انگور،کیالک، تمشک، بلوط، بنه، گل ، بادام وحشی و..

گزارش برنامه و ع ها در ادامه مطلب