گزارش برنامه پیمایش تنگ گردو کنک

آدینه 30 مرداد 94

نوع برنامه: کوه پیمایی ساده 

مکان: کهگیلویه و بویراحمد، روستای ... آباد(مسیر: جاده قدیم شیراز یاسوج، 35 کیلومتر مانده به یاسوج)

تنگ گردو کنک (آنچه از گردو را که مغزش به دشواری درآید گردوی کنک و سوزنی گویند)

بهترین زمان برای این منطقه: بهار،تابستان و اوایل پاییز 

ضریب خطر منطقه: کاملا بی خطر 

پوشش گیاهی منطقه: درختان گردو، سیب، انگور،کیالک، تمشک، بلوط، بنه، گل ... ، بادام وحشی و..

گزارش برنامه و ع ... ها در ادامه مطلب