گزارش برنامه پیمایش دشت مور پلیسه 

آدینه 28 فروردین ماه 94 

طبق برنامه از پیش تعیین شده آدینه 28 فروردین ماه تعدادی از اعضای گروه کوه نوردی بانوان بامداد به همراه خانواده هایشان از دشت گل اشک سپیدان دیدن ... د .

برای دیدن دشت گل اشک باید از سپیدان به سمت کمهر و سپس از روستای کمهر به سمت روستای کاکان برویم . نرسیده به کاکان در  سمت چپ ، دشتی بنام (مور و پلیسه) وجود دارد که در فصل بهار (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت) پر از گل لاله واژگون می شود که زیبایی آن قابل توصیف نیست.

گزارش کامل برنامه و ع ... ها در ادامه مطلب