(( گزارش برنامه پیمایش کویر مصر ))

27 الی 30 آبان ماه 93

https://hpmjaw-sn3301.files.1drv.com/y2pulcnd3hviyelb5dzttjkrzxf4szexxqu6gciqwzp3b-oaxjguq4_2j6rfvbf57it7gnzqzwsxqqv3vfetsaavxppih3ktom5woukz__ngeq/kavire%20mesr%20sale%2093%20%2818%29.jpg?psid=1

روز اول، 27 آبان ماه:

طبق اعلام های قبلی برای روزهای آ آبان برنامه کویر مصر را در نظرگرفته بودیم، لذا روز چهارشنبه طبق برنامه از پیش تعیین شده تعداد 28 نفر شامل اعضای گروه و مهمانان، با یک دستگاه اتوبوس در ساعت 17/30 شیراز را به مقصد نائین ترک کردیم.

روز دوم، چهارشنبه:

ساعت 4/15 به نائین رسیدیم. برنامه دیدن از شهر باستانی جندق را داشتیم که به علت مشکلی که برای اتوبوس پیش آمد برنامه جندق را کنسل کردیم.

در شهر تاریخی انارک صبحانه خوردیم پس از برطرف شدن مشکل وسیله نقلیه حرکت کردیم و ساعت 12/30 به روستای مصر رسیدیم.

برای خواندن گزارش و دیدن ع ها به ادامه مطلب بروید.